Την Κυριακή 23/10/2022 και ώρες 8:00 – 14:00 τα λεωφορεία της Γραμμής Νο 16 δεν θα διέρχονται από το Δικαστικό Μέγαρο λόγω των έργων στον κόμβο.

Τα έωφορεία θα πηγαίνουν από Μπιζανίου και Κενάν Μεσαρέ.