Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι αλλάζουν τα δρομολόγια της Ανατολής για το Πάσχα.

Μπορείτε να τα δείτε στα δρομολόγια.