Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από 01/07/2024 θα ισχύουν τα θερινά δρομολόγια