Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι την 25η Μαρτίου θα εκτελεστούν τα δρομολόγια Κυριακής.