Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω της αργίας της
Καθαράς Δευτέρας στις 27/02/2023 τα δρομολόγια θα
εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα της Κυριακής.