Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε δρομολόγια από τη λίστα για να προστεθούν στην λίστα δρομολογίων που παρακολουθείτε.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεοφωρείων και πληροφορίες γραμμής.
Παρακαλώ επιλέξτε οδό Παρακαλώ επιλέξτε στάση

Βέλτιστη Διαδρομή

Καιρός

ΚΑΤΣΙΚΑ

Τροποποιημένο για Κυριακές από 2018-07-29 έως 2018-08-19
Προς Από
08:10 08:25
09:25 09:40
10:40 10:55
11:55 12:10
13:10 13:25
14:25 14:40
15:40 15:55
16:55 17:15
18:10 18:25
19:25 19:40
20:40 20:55
22:00 22:15

 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΑΠΟ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

          5.50  ΜΕΙΚΤΟ

5:50

8:15

6.10

6:10

8:35

6.00

6:00

10:00

6.40

6:35

10:20

        6.10  ΧΑΝΙ

6:50

11:00

7.00

7:10

11:20

6.35

7:15

12:00

7.10

7:40

12:20

6.55

7:45

13:00

7.25

8:10

13:20

7.20

8:15

14:00

7.50

8:40

14:20

7.45

8:45

15:00

8.20

9:10

15:15

8.15

9:15

16:45

8.50

9:40

17:00

           8.45 ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ

9:45

18:00

9.20

10:10

18:20

9.15

10:15

19:00

9.35

10:40

19:20

9.45

10:45

20:00

10.05

11:10

20:20

10.15

11:15

21:00

10.35

11:40

21:20

10.45

11:45

22:00

11.05

12:10

22:15

11.15

12:15

 

11.35

12:40

 

11.45

12:45

 

12.05

13:10

 

12.15

13:15

 

12.10

13:40

 

12.45

13:45

 

12.35

14:10

 

13.15

14:15

 

13.05

14:40

 

13.45

14:45

 

13.35

15:00

 

14.15

15:20

 

14.05

15:40

 

         14.35 MEIKTO

16:00

 

14.35

16:20

 

14.45

17:00

 

15.05

17:25

 

        15.15  ΧΑΝΙ

18:00

 

15.40

18:20

 

15.45

19:00

 

16.05

19:20

 

16.15

20:00

 

16.35

20:20

 

16.45

21:00

 

17.05

21:20

 

        17.15  ΧΑΝΙ

22:00

 

17.40

22:15

 

17.50

 

 

18.05

 

 

18.15

 

 

18.35

 

 

18.45

 

 

19.05

 

 

19.15

 

 

19.35

 

 

19.45

 

 

20.05

 

 

20.15

 

 

20.35

 

 

        20.45  ΧΑΝΙ

 

 

21.10

 

 

          20.55  ΜΕΙΚΤΟ

 

 

21.45

 

 

21.30

 

 

22.15

 

 

22.00