Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε δρομολόγια από τη λίστα για να προστεθούν στην λίστα δρομολογίων που παρακολουθείτε.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεοφωρείων και πληροφορίες γραμμής.
Παρακαλώ επιλέξτε οδό Παρακαλώ επιλέξτε στάση

Βέλτιστη Διαδρομή

Καιρός

Εισιτήρια

Κανονικά Εισιτήρια

Ζώνη Α Κανονικό (Πράσινο) 1,20€
Ζώνη Β Κανονικό (Κίτρινο) 1,70€
Ζώνη Γ Κανονικό (Κόκκινο) 2,20€

Ζώνη Α

Μειωμένο (Μπλέ) 0,60€
Ζώνη Β Μειωμένο (Μώβ) 0,80€
Ζώνη Γ Μειωμένο (Κόκκινο-Μπλέ) 1,10€
Ζώνη Β-Α-Β  ΜΑΥΡΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ 1,20 + ΜΠΛΕ 0,60) 1,80€  

 Φοιτητικά Εισιτήρια

Ζώνη Α Φοιτητικό 0,60€

 Επιβαρυμένα Εισιτήρια Εντός Λεωφορείου (Φ.Ε.Κ. 760/Β/20-10-88)

  Επιβαρυμένο 0,75€
  Επιβαρυμένο 1,00€