Εργαλεία

Καιρός

Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Νέα Ιστοσελίδα Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων σας καλωσορίζει στην νέα ιστοσελίδα του. Με την έναρξη λειτουργίας συστήματος τηλεματικής και την παροχή νέων υπηρεσιών.

Χειμερινή υπηρεσία

Την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η χειμερινή υπηρεσία. Ενημερωθείτε για τα νέα δρομολόγια για το Πανεπιστήμιο από τους Προορισμούς